Norges Krigsbarnforbund avviklet 5. mars 2016

VIKTIG INFORMASJON!
Norges Krigsbarnforbund, NKBF, avviklet sin virksomhet etter landsmøtet 5.mars 2016, etter 30 år i arbeid for krigsbarnas sak.
Vår hjemmeside vil være tilgjengelig ut året 2016. Alle henvendelser som går direkte på å finne familie i Tyskland vil bli besvart frem til avviklingen. Vi beklager at andre henvendelser
ikke lenger kan besvares.
Med vennlig hilsen
styret i NKBF


WICHTIGE INFORMATION!
Der Norwegische Verband der Kriegskinder, NKBF, schließt seine Tätigkeit nach die Jahrestagung zum 5. März 2016 nach dreißigjährigem Einsatz für die Sache der Kriegskinder endgültig ab. Unsere Homepage wird bis Ende 2016 erhalten bleiben. Alle Fragen zur Auffindung von Familienangehörigen in Deutschland werden bis zum Abschluss unserer Arbeidt beantwortet. Wir bedauern, dass andere Fragestellungen nicht mehr behandelt werden können.
Mit freundlichen Grüßen
NKBF
Vorstand

IMPORTANT INFORMATION!
We inform hereby that Norwegian War Children Federation NKBF that has been representing interests of War children for 30 years is terminating its activities after the annual meeting that will be hold on March, 5th 2016.Our website will be available until the end of 2016. All requires concerning search of relatives in Germany will be answered within the termination day. We regret to inform that all the other requests can no longer be answered.
Best regards
Board of NKBF


I forbindelse med Norges Krigsbarnforbunds opphør er følgende pressemelding utsendt:
«Norges Krigsbarnforbund (NKBF), avsluttet sin virksomhet 5. mars 2016, etter 30 års arbeide for krigsbarnsaken.
NKBF har vært et aktivt forbund til hjelp for alle krigsbarn, dvs. barn av norske mødre og av fedre tilhørende okkupasjonsmakten i tiden 1940-1945.
Vi takker medlemmene og øvrige forbindelser for godt samarbeide og bidrag til å fremme krigsbarnas interesser gjennom alle disse år.»