Inni er vi alle like

En krig er så meningsløst i så mange sammenhenger at det blir banalt å snakke om en seierherre og en taper. Alle blir tapere, enten man vil det eller ikke, og hører til i fortiden. Siviliserte mennesker tyr til samtale og debatt, i stedet for å svinge sine sverd.
Ser man bak de forferdelige krigshandlingene ført fra militær til militær, enten det er marinesoldater, luftvern, infanterister eller hær, har tap av menneskeliv vært enorme, men det er ingenting i forhold til de sivile tapene. Og ikke minst skjebnene som finnes eksempler på. For selv i krig kan kjærlighet blomstre, og kjærligheten er spiren til alt håp.

Barn født av norsk mor og tysk far

For under andre verdenskrig, patruljerte de unge tyske soldatene i gater og på torg over hele landet. Tyskernes primære mål med landet, var å sikre tilgang av jernmalm fra gruver i Kiruna i Sverige, som ble Narviktransportert til Narvik for eksport. Dette var det lang historie for, og jernmalm var et hovedelement i produksjonen av militært utstyr og våpen.
Tilbake til de unge tyske soldatene, utplassert av sin hærfører og ideal, var det ofte de var i kontakt med den norske befolkningen. De satte menn i arbeid, noe som var en stor forandring fra mellomkrigsårene. Og de hadde et godt øye til de unge norske kvinnene. Det førte av og til med seg kjærlighet og barn.
Da krigen var over og de grusomme realitetene om deportasjonene og strategiene ble mer kjent, ble det viktig å vise avsky og ta side med de som skulle bli kjent som “de allierte”. Å vise avsky mot alt som hadde med Tyskland ble viktig, og de stakkars mødrene som hadde blitt forelsket i en ung mann, og barna som var resultat av det hele, ble nå etterfulgt og trakassert. Man så på dem som mentalt tilbakestående, og folk mente de ville bli ledende nazister i voksen alder. Mange ble sendt vekk, både til Tyskland, Australia og Sverige. Mødrene ble spottet og kalt for “tyskertøser” og i mange tilfeller fikk de ikke samværsrett med barna sine. Barna ble mobbet og fryst ut av samfunnet.

Krig skaper hevnlyst

For om ikke annet, var dette er reaksjon som var helt motbydelig og ellers ville blitt stoppet, men maktløsheten og underlegenheten under okkupasjonen, skapte hevnlyst i mange nordmenn. Siden de ikke hadde kunnet hevde seg mot tyskerne, gikk de i stedet løs på mange uskyldige barn og kvinner. Krigsbarna ble lidende under slike forhold i mange år etter krigen, og fremdeles kan man høre disse uttrykkene bli uttalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *