Jødiske barn på flukt

Den andre verdenskrig skapte mange ofre og tragiske skjebner ikke minst blant Europas millioner av jøder. Allerede tidlig på trettitallet da Hitler og hans nasjonalsosialister kom til makten begynte trakasseringene som ganske raskt eskalerte til rene forfølgelser og – skulle det vise seg – etter hvert til ren og skjer utryddelse. De var alle uønskede, urene og fikk ikke under noen omstendigheter blande seg med «renrasede» tyske arier. Ettersom det ikke var den enkelte person det var noe i veien med, men opphavet deres som gjorde dem mindreverdige, så gjorde nazistene liten forskjell på kvinner og menn eller barn og voksne.

Sendte barna i sikkerhet

Jødiske familier rundt omkring i Europa forstod fort at deres fremtid var dyster og det medførte at mange foreldre etter hvert som tyskernes aggressivitet økte valgte å sende sine barn til land man anså som sikre. Ikke minst i Østerrike og Tsjekkoslovakia (som det het den gangen) ble det vanlig etter at tyskerne hadde rykket inn mot slutten av trettitallet. Norge ble mottakerland for en god del av disse barna og det ble blant annet etablert et barnehjem for jødiske flyktningbarn i Oslo. Dette var jo et nøytralt land og foreldrene anså at deres barn var tryggere der enn hjemme hos dem.

Fortellingen om Nina og barnehjemmet i Holbergsgate

Barnehjemmet i Oslo ble etablert i en stor leilighet bak Slottet. Mange barn var innom hjemmet som ble ledet av en bestyrer ved navn Nina Hasvold. Hun var selv jøde, opprinnelig russisk flyktning som bodde i Berlin, men som ved en lang rekke tilfeldigheter havnet i Oslo, hvor hun til slutt lot seg overtale til å bli bestyrer på hjemmet. Hjemmet ble opprettet i 1938. Da Norge ble okkupert i 1940, besluttet en del foreldre, The orphanage in Osloblant annet i Østerrike, å ta sine barn hjem igjen, siden Norge ikke lenger kunne tilby noen spesiell trygghet for jøder. Det er neppe tvil om at disse barna gikk en usikker fremtid i møte.
Med de gjenværende barna skulle det går bedre. De forble i Oslo, til nazistene bestemte seg for å sende alle jøder til konsentrasjonsleir i Oslo. Den natten de skulle hentes klarte Nina med gode hjelpere å smugle alle de 13 barna ut av Oslo og i sikkerhet i Sverige. Datteren til en av de barna som ble reddet ut på denne måte, Nina Grünfeldt, har laget en usedvanlig gripende og rørende film om barnehjemmet og Nina, som hun altså selv skulle bli oppkalt etter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *