Med skolebarn som bombemål?

Noe som det færreste vet, mest av alt fordi det er slik man ikke snakker om, er at mesteparten av de nordmenn som døde under annen verdenskrig faktisk var offer for Britiske krigshandlinger mot sivile. Rundt 10 000 nordmenn døde på grunn av britiske bombardement, kommandoraid eller på grunn av britisk piratvirksomhet, det vil si angrep på sivil skipsfart, til sjøs. Dette er elementer av norsk krigshistorie som i stor grad er blitt fortiet, siden det var våre venner Britene, ikke den Tyske okkupanten, som brakte død og fordervelse.
Ved mange anledninger aksepterte også de britiske angriperne at barn ble drept, slik at krigsmålene kunne oppnås. De to mest graverende tilfellene er angrepet på fergen på Rjukan, og bombingen av Laksevåg, med Holen Skole i Bergen.

I Laksevåg var hensikten å drepe så mange som mulig?

Påstanden fra alliert hold i ettertid, var at man var ute etter å treffe den tyske u-båtbunkeren i Nordrevågen, siden dette var en sentral base for det tyske u-båtvåpnet. Angivelig var den derfor vurdert som et viktig mål. Viktigheten av målet, om det faktisk var målet, kan det stilles tvil ved.
For det første finner raidet sted den 4. Oktober 1944, meget nær krigens slutt. Samtidig er det kun et fåtall av bombene som treffer det erklærte målet. De fleste bombene falt ned over vanlig bebyggelse, og drepte 193 norske sivile, hvorav 61 var skolebarn ved Holen Skole. Det som videre skjerper mistanken om at målet var å drepe sivile, om enn, først og fremst verftsarbeidere, kombinert med en fullstendig likegyldighet til sivile tap, er at raidet startet klokken 09.05 på morgenen. I ettertid kan man også bekrefte at det erklærte målet, ubåtbunkerne, kun fikk kosmetiske skader. Den er faktisk så hardfør at den den dag i dag er en viktig base for den norske krigsmarinen.

Et fullstendig fravær av presisjon gjør den allierte historien til en dekkhistorie

carpet bombingDet som hendte på den 4. Oktober 1944 var en teppebombing av hele området mellom Nygård og Damsgård. 60 bolighus ble fullstendig ødelagte, mens 160 hus fikk store skader. Store deler av Laksevåg ble fraflyttet etter angrepet. De største tapstallene på et enkelt område, finner vi på Holen Skole. Hele raidet tok i underkant av 11 minutter. I løpet av denne tiden ble det sluppet 1432 bomber, hvorav de fleste treffer sivile

Hva gjør Holen Skole til et utvalgt bombemål?

Det videre spørsmålet som åpnes opp, er hvorvidt ikke Holen skole, også var et faktisk bombemål på akkurat denne dagen. Skolen huset nemlig en sivil luftvernsbunker i kjelleren, samtidig som den var base for det Sivile Luftverns Førstehjelpstjeneste. Det som videre er mistenkelig, er at “Hjemmefrontens barn”, alle var syke på denne dagen. De ble hjemme. Dette er en faktor som ytterligere skjerper mistanken om at Holen Skole var et faktisk bombemål.

Angrepene på sivil skipsfart kommer i tillegg

Samtidig som boligfeltene og den sivile industrien over Laksevåg ble bombet, ble også havnebassenget og verftet bombet. Fire militære mål, tyske u-båter, ble faktisk truffet, men åtte sivile skip ble senket, eller fikk store skader, derav flere passasjerskip.

Vil du vite mer?

Ingebjørg Jensen er en av dem som har gjort forskningsarbeid på bombingen av Laksevåg. Boken om arbeidet utkom i 2006, og heter Bomber over barneskolen. Bombingen av Holen skole 4.oktober 1944, på Westwind forlag – ISBN 10:82-92514-12-0.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *